Første besøg

Når du ankommer til klinikken, bliver du taget imod af vores sekretær. Du har sikkert allerede talt med hende i telefonen, da du bestilte tiden.

Sekretæren vil bede om dit sygesikringskort som du bedes have med til den første konsultation. Når hun har kørt det gennem kortlæseren bliver du registreret i journalsystemet sammen med oplysninger om, hvem der er din praktiserende læge.

Dine oplysninger vil blive opbevaret fortroligt, og kun videregivet med dit udtrykkelige samtykke.
Venteværelse

Vi gør meget for, at du kommer ind til tiden. Sjældent kan der være en kort ventetid, hvis en patient har brug for ekstra tidskrævende behandling. I sådan et tilfælde vil vi bede om din forståelse, lige som der også vil blive taget hensyn til, at DU kan have behov for særlig behandling.

Inde ved kiropraktoren

Til første konsultation er der sat god tid af til at høre hele din sygehistorie. Det er vigtigt at du får fortalt hele din historie, da det ofte er nødvendigt for at kunne stille den rigtige diagnose.

Derefter vil kiropraktoren lave en grundig undersøgelse af dig. Den vil bestå af en mekanisk analyse af hele dit bevægeapparat samt en mere specifik ortopædisk og neurologisk undersøgelse.

Inden selve behandlingen, vil kiropraktoren fortælle hvad der er fundet og give dig en foreløbig prognose og skitsere en behandlingsplan.

Efter behandlingen

Inden du går ud fra konsultationen vil kiropraktoren skitsere, hvad du kan forvente efter behandlingen og hvordan du skal forholde dig.

Hos sekretæren vil du blive bedt om at afregne, og hun vil også være behjælpelig med at finde en ny tid hvis dette er nødvendigt.

Skal arbejdsgiver eller forsikringsselskab betale kan du selv lægge ud eller på forhånd have et skriftligt tilsagn med.