Kiropraktik

Selv om den moderne kiropraktik kun lige har haft 120-års jubilæum, har teknikken efter alt sandsynlighed været kendt meget længe før D. D. Palmer lavede sin første behandling i 1895. Den historie er dog bedre fortalt af andre:
Læs mere om kiropraktikkens Historie. Forfatter: Per Jørgensen (f. 1945) er ph.d., lektor i historie ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet
Kiropraktik, som metode betragtet, har eksisteret siden oldtiden. Det består i al sin enkelthed i at undersøge bevægeligheden i kroppens led, og ved hjælp af præcise håndgreb søge at korrigere eventuelle afvigelser fra det normale. Vel er det basale meget enkelt, men når det er sagt, må det tilføjes at sammenhængene mellem de enkelte led, musklerne og i det hele taget resten af kroppen er dybt kompliceret.

Hvad skaber disse afvigelser fra normal bevægelse? Det er faktisk lidt kompliceret, og ligger uden for rækkevidden af denne tekst, men i grove træk drejer det sig om en kombination af stramninger i muskler, ledbånd og ledkapsler forårsaget enten af store akutte skader eller mindre og mere gradvise overbelastninger.
Uddannelsen
Uddannelsen foregår på Syddansk Universitet i Odense. Det er en 5-årig kandidatuddannelse men for at opnå autorisation til selvstændigt at virke som kiropraktor, skal man tillige gennemgå et 1-årig turnusforløb.

Se hvad universitetet fortæller om uddannelsen på Syddansk Universitet

D.D. Palmer Den moderne kiropraktiks "fader"