En ordentlig behandling

Hos Kiropraktorerne på Islands Brygge bestræber vi os på at give patienterne den behandling der bedst tilgodeser den enkeltes behov. Ikke alle patienter med det samme problem har de samme behov for behandling.

I overvejelserne der går forud for behandlingen indgår patientens arbejde, fritidsaktiviteter, funktionsniveau, smerter og meget andet.

Efter en grundig samtale og undersøgelse vil vi gøre vores bedste for at give en prognose for det aktuelle problem. Heldigvis er det oftest en egentlig løsning af problemet der stilles i udsigt.

Er problemet så omfattende at kun en delvis løsning, eller en lindring af symptomer er sandsynlig, vil kiropraktoren informere dig om dette så snart det står klart.

Vedligeholdelsesbehandling

I langt de fleste tilfælde afsluttes behandlingen når symptomerne er ophørt og den normale funktion i bevægeapparatet er genoprettet.

For enkelte patienter vil generne have tilbøjelighed til at komme tilbage. Kommer generne tilbage pludseligt kan det være svært at vide hvornår der skal sættes ind, men andre patenter oplever i stedet en snigende langsom forværring uge efter uge. For denne specielle patientgruppe, kan det være en fordel at komme til behandling med faste mellemrum.

Efteruddannelse

For at kvalitetssikre behandlingen gør kiropraktorerne meget for at efteruddanne sig og på den måde sikre sig hele tiden at være ajour med de seneste behandlingsmetoder og diagnostiske muligheder.