Design 12

mandag: 08:00 - 18:00 | tirs-tors: 07:30 - 18:00 | fre: 07:30 - 15:00

bestil en tid

51 37 39 40

  • Silder
  • Imagesilder

Børn

Behandling af børn

Det er et alt for hyppigt element i vores hverdag at behandle voksne med skader, som viser tegn på at være opstået i disse personers barndom. Det er en meget vanskelig behandlingsproces, og man kan ærgre sig på disse personers vegne over, at deres problemer ikke blev håndteret meget tidligere.
Det er i den forbindelse vigtigt at kommentere lidt på forekomsten af ledproblemer hos børn. Det er nemlig en misforståelse at tro, at børn, fordi de "er så bløde", får færre skader end voksne. Tværtimod er børn meget mere udfordrende og afprøvende med deres kroppe end voksne. Når skader så opstår, er det netop deres "blødhed" , altså deres evne til at kompensere udenom de opståede skader, der i sidste ende bliver børnenes problem. På grund af denne hurtige kompensation hører symptomerne hurtigt op, og barnet lever videre i uvidenhed om den opståede skade. Først når barnet er blevet voksent, og der måske er opstået flere skader og kroppen er blevet lidt stivere, dukker symptomerne op. Et andet aspekt, der er værd at huske på er, igen på grund af denne evne til at kompensere, at hvis børn endelig får symptomer i muskler eller led, så er deres problemer allerede fremskredne! Derfor bør deres symptomer aldrig negligeres.

Fordi børn i de tidlige år ikke altid er særligt gode til at beskrive deres symptomer, er man ofte nødt til at lade en rent objektiv undersøgelse fastslå problemers eventuelle tilstedeværelse.

Hos det spæde barn kan utrøstelig gråd og meget urolig søvn ofte afbrudt af gråd være tegn på problemer i bevægeapparatet. Nogle måneder senere vil ledproblemer give sig udslag i manglende tilbøjelighed til at ville lege i eller rulle rundt til maveleje. Lidt senere udtrykkes det i asymmetrisk kravlen og senere igen i forsinket gangudvikling og en tendens til at "være klodset".

Vokseværk er et kapitel for sig og er beskrevet nedenfor.
Børns deltagelse i idræt kan være en årsag til led- og muskelproblemer. Har du børn, der deltager i f.eks. fodbold, håndbold eller springgymnastik, bør du være opmærksom på muligheden for, at de pådrager sig skader, der ikke altid forsvinder sammen med symptomerne. Samlet set overskygger de positive virkninger af sportsudfoldelse dog klart de negative. Igen kan det dog ikke pointeres kraftigt nok, at man skal lytte til og stole på sine børn. Almindelig muskelømhed er væk efter ca. 2 dage. Symptomer, der vedvarer ud over denne grænse, kan være udtryk for behandlingskrævende problemer.
Se i øvrigt også: "Sport" og "Benenes led".
NB! Klinikken er udstyret med legehjørne med Lego, bøger, Anders And blade og andet legetøj. Der er indrettet pusleplads.

Vokseværk

Alle har hørt om vokseværk. Men hvad er vokseværk? En definition i et kendt medicinsk opslagsværk(1) siger, at vokseværk er: "....en nærmest populær betegnelse for smerter uden objektive kliniske symptomer omkring underekstremiteternes led hos børn og unge i perioder med livlig vækst af knoglesystemet....". Symptomerne varierer lidt fra barn til barn, men kan beskrives som mathed, stivhed og smerter i specielt benenes muskler. Sædvanligvis optræder det om aftenen eller om natten. Optræder det om natten vågner barnet gerne med gråd. Efter et stykke tid går smerten væk, for ofte blot at vende tilbage senere på natten. Til sidst går smerten væk og barnet vågner frisk om morgenen. Disse smerter optræder i varierende intervaller, ofte en gang om ugen eller sjældnere.

Af ovennævnte definition og beskrivelse ses det, at årsagen til disse smerter hos børn ligger hen i det uvisse. Hos voksne stilles der derimod klare diagnoser for tilsvarende problemer. Denne forskelsbehandling hænger nok sammen med, at en "voksendiagnose" som f.eks. slidgigt retfærdigvis ikke kan bruges på børn - og hvad gør man så? Man fristes til at klistre en upræcis betegnelse som "vokseværk" på tilstanden med en tilhørende besked om, at "det vokser hun sig nok fra".

Men har børn ikke krav på samme opmærksomhed på deres problemer som voksne?

Faktum er nemlig, at børn er mindst lige så udsatte som voksne for at pådrage sig skader i muskler og led. Ganske vist skal der forholdsvis kraftigere påvirkninger til, før det går galt hos børn, men børns opvækst er fuld af grænsedragninger. En evig søgen efter hvor langt man kan gå med sin krop.

Smerte er kroppens måde at fortælle, at der er noget galt. Et sådant signal må ikke ignoreres. Smerten i musklerne, "vokseværket", skyldes irriterede led, der begynder at forsvare sig ved at spænde deres omkringliggende muskulatur. Undertiden forsvinder problemet af sig selv, men ofte, specielt hvis smertesignalet ikke respekteres, bliver tilstanden kronisk. Det betyder, at muskler og led vænner sig til at fungere dårligt. Smerten vil derfor efterhånden gå væk, men problemet vil bestå som en stivhed imellem et eller flere led. Således vil skader fra barneårene "vokse med barnet" - hvorimod det er yderst sjældent, at barnet vokser fra skaden.

Det er oplagt at disse børn, hvis deres problemer ikke behandles i tide, løber ind i unødige lidelser - lige til den dag, hvor de selv kan tage stilling til behandling.


(1) "Klinisk Ordbog"